Historia biblioteki w Woli Rzędzińskiej

Biblioteka Publiczna w Woli Rzędzińskiej funkcjonuje w tej miejscowości od 1947 roku. Początkowo jako punkt biblioteczny z siedzibą w Szkole Podstawowej prowadzony przez Panią Bronisławę Żmuda, a od 4 lipca 1955 roku (pierwszy wpis w księgach inwentarzowych) już jako samodzielna placówka biblioteczna. W 1956 roku (po reformie administracyjnej kraju) biblioteka zyskała miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej z dwoma punktami bibliotecznymi: w Wałkach oraz Woli Rzędzińskiej-Podlesiu. Wtedy też została przeniesiona do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rzędzińskiej. Bibliotekarką w tym czasie była Pani Helena Furmańska. Liczba książek jakimi dysponowała biblioteka wynosiła 1 299 woluminów i 149 czytelników.
      Latem 1962 roku posadę bibliotekarki w GBP w Woli Rzędzińskiej objęła Pani Kazimiera Kozioł, która włożyła duży wkład w rozwój miejscowej biblioteki zarówno pod względem wzrostu liczby czytelników, nowych woluminów, jak również w poprawę ciężkich jak do tej pory warunków lokalowych.
      Po likwidacji gromad w 1973 roku biblioteka w Woli Rzędzińskiej weszła w skład sieci bibliotek publicznych Gminy Tarnów i do chwili obecnej pełni funkcję filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów. Liczyła w tym czasie blisko 14 tysięcy woluminów i 576 czytelników. Dekada lat 80-tych to dla biblioteki czas nie najlepszy. Warunki pracy stały się coraz trudniejsze, z powodu ograniczeń finansowych, likwidacji uległa połowa etatu w bibliotece. Również sam lokal biblioteki wymagał gruntownego remontu. Dopiero w latach 90-tych dzięki współpracy z władzami samorządowymi gminy zmodernizowano budynek, w którym obecnie mieści się biblioteka. Wymieniono stolarkę, przeprowadzono remont wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonano nowe ogrodzenie. Od tej pory biblioteka mogła jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby czytelnicze mieszkańców m. in. poprzez organizowanie ciekawych imprez kulturalnych, organizowanie wystaw tematycznych, a także lekcji bibliotecznych. Księgozbiór biblioteki wzrósł do 16 800 woluminów.
        W 1995 roku nastąpiła kolejna zmiana w bibliotece. 30 marca 1995 roku odbyła się uroczystość związana z 40-leciem powstania tej placówki, którą połączono z pożegnaniem Pani Kazimiery Kozioł przechodzącej na emeryturę po 33 latach pracy w tej bibliotece. Miejsce Pani Kazimiery Kozioł zajęła teraz Pani Barbara Kozioł, która kontynuuje dotychczasową działalność biblioteki. 
      Koniec lat 90-tych to początek komputeryzacji biblioteki. Biblioteka rozpoczęła komputerową rejestrację zbiorów i drukowanie kart katalogowych. Placówka została wyposażona w kserokopiarkę co umożliwia wykonywanie odbitek kserograficznych z materiałów stanowiących księgozbiór podręczny biblioteki.
       Dobra współpraca naszej biblioteki z miejscowymi radnymi zaowocowała w roku 2004 pozyskaniem nowych pomieszczeń oraz utworzeniem czytelni internetowej, która cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku i przyciąga nowych użytkowników biblioteki.  Zakończył się generalny remont budynku naszej Filii w Woli Rzędzińskiej. Inwestycję rozpoczęto od wymiany krokwi oraz pokrycia dachu. Następnie budynek osuszono, elewację pokryto styropianem i otynkowano. Istotną zmianą było także wykonanie nowego ogrodzenia. Całości dopełnił piękny ogródek i nowe tablice informacyjne.

Galeria

Pani Kazimiera Kozioł odchodzi na emeryturę po 33 latach pracy Rzędzińskiej i w szkole w Jodłówce Wałkach
Spotkanie z pisarzem Andrzejem Grabowskim w szkołach w Woli
Biblioteka po remoncie w 2004 roku
10 grudnia 2004 r. otwarcie czytelni internetowej w bibliotece w Woli Rzędzińskiej
Skip to content