Historia biblioteki w Tarnowcu

25 września 1954 roku nastąpiła zmiana struktury administracyjnej kraju.  W wyniku tego podziału w styczniu 1955 roku utworzono Gromadzką Radę Narodową w Tarnowcu a przy niej Gromadzką Bibliotekę Publiczną .
        Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej biblioteki odnotowany jest w dniu 2 lipca 1955 roku. Od tej pory datuje się początek funkcjonowania biblioteki w Tarnowcu. W roku 1961 biblioteka posiadała odrębny lokal o powierzchni 16 m² w budynku należącym do Państwowego Ośrodka Maszynowego. Budynek ten dzieliła razem z Zakładową Szkołą Zawodową Mechanizacji Rolnictwa, internatem dla uczniów tej szkoły, stołówką dla pracowników oraz podręcznym magazynem POM. W tym czasie biblioteką kierowała Pani Irena Bzibziak. Stan księgozbioru wynosił 2 186 woluminów. Liczba zarejestrowanych czytelników w roku 1961 wynosiła 198 osób, którzy dokonali 2 457 wypożyczeń.
        Od stycznia 1973 roku w związku z kolejną reformą administracji publicznej (likwidacja gromad, nowe granice gmin) biblioteka utraciła status biblioteki gromadzkiej i  została włączona w sieć bibliotek publicznych Gminy Tarnów. Teraz działa jako filia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów. Stan księgozbioru jakim dysponuje biblioteka wynosi już 6 909 woluminów. W roku 1976 następuje zmiana w obsadzie personalnej biblioteki, rozpoczyna pracę Pani Ludmiła Mitera oraz na krótko Pani Józefa Wojtanowska.
       W 1977 r. biblioteka zostaje przeniesiona do nowego, jasnego i znacznie większego pomieszczenia o powierzchni 50 m², liczy 7 736 woluminów i 370 czytelników. Wreszcie można sobie pozwolić na organizowanie spotkań literackich, wystaw książkowych i lekcji biblioteczny. W latach 1983-1990 znajduje tutaj zatrudnienie Pani Stefania Śliwińska emerytowana kierownicza GBP w Zgłobicach, która swoim doświadczeniem zawodowym  służy czytelnikom biblioteki w Tarnowcu. Równocześnie w bibliotece pracuje Pan Józef Kozioł a w roku 1987 zastępuje go Pani Jolanta Wajdowicz.
       Kolejnym ważnym wydarzeniem jest uzyskanie dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na czytelnię. Jest to rok 1993. Od tej pory biblioteka zajmuje dwupokojowy obszerny lokal, a estetycznie urządzone wnętrze oraz bogaty liczący 10 676 woluminów księgozbiór przyciąga czytelników  i zachęca do korzystania ze zbiorów biblioteki.
     Swoje 40- lecie biblioteka świętuje w roku 1995 w wyremontowanym pięknym lokalu. Od tej pory organizowane są tutaj liczne imprezy i spotkania biblioteczne a biblioteka liczy  10 987 woluminów i 467 czytelników. Rok 2003 był czasem wielkich zmian. Po ponad 40 latach przebywania w lokalu dzierżawionym od POM w Tarnowcu, biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby u boku Przedszkola Publicznego w Tarnowcu. Lokal został wyremontowany, biblioteka zajęła  dwa pomieszczenia  oraz zaplecze sanitarne. Nowy wystrój, efektowne dekoracje sprawiły, że biblioteka stała się instytucją na miarę XXI wieku.
       W roku 2005 biblioteka obchodziła 50–lecie swojej działalności, liczy 13 153 woluminów i 587 czytelników. W roku 2006 biblioteka wzbogaciła się o czytelnię internetową, która zachęciła jeszcze większe grono mieszkańców Tarnowca  do odwiedzenia biblioteki. W chwili obecnej biblioteka dysponuje pięcioma zestawami komputerowymi, w tym  trzema do dyspozycji czytelników.
     Przestronniejsze pomieszczenia inspirują do organizowania różnorodnych spotkań  autorskich oraz konkursów. Gośćmi biblioteki byli m.in. Andrzej Grabowski, Tadeusz Kwiatkowski–Cugow, Romuald Miecznikowski, Kazimierz Burnat, Małgorzata Musierowicz, O. Dr Eligiusz Dymowski, Józefa Frysztakowa.
     Od roku 2000 prowadzona jest komputerowa rejestracja zakupionych książek. Czytelnicy mogą również skorzystać z usług kserograficznych w celu szybszego zdobycia informacji. Biblioteka udziela również krótkich informacji telefonicznych. 

Galeria

Pierwszy samodzielny lokal i Pani Irena Bzibziak
Tarnowiec Bzibziak
3 lipca 1995 roku 40-lecie Biblioteki w Tarnowcu
25 marca 1999 roku spotkanie z Panią Józefą Frysztakową
z okazji przyjęcia poetki do Związku Literatów
2003 roku z okazji „Dnia Bibliotekarza” zorganizowano spotkanie z poetą o. Eligiuszem Dymowskim
Nowy lokal Biblioteki w Tarnowcu
Spotkanie Jubileuszowe połączono z Dniem Bibliotekarza
Spotkanie z pisarzami w ramach „Jesieni Literackiej”
Skip to content